ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา
dot
bulletกำแพงกันดินแบบโชว์
bulletกำแพงกันดินรูปตัว L
bulletขอบถนน
bulletคอนกรีตผสมเสร็จ
bulletงานอาคารสำเร็จรูป
bulletแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
bulletรั้วสำเร็จรูปโคบาล
bulletรั้วสำเร็จรูปแบบโชว์
bulletรางระบายน้ำสำเร็จรูป
bulletเสากลวงสำเร็จรูปอัดแรง
bulletเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
bulletเสารูปตัวไอ
bulletเสาตัวไอ 12x12
bulletเสารั้วลวดหนาม


Promotion ล่าสุด


เสารูปตัวไอ article

 

การใช้งาน

มีหลายแบบ ผลิตตามวิศกรออกแบบ เพื่องานกันดินโดยตรง  ขนาดเสาตั้งแต่

18 x18 cm   ,ถึง  35 x 35 cm

ชื่อผลิตภัณฑ์  :  เสาตัวไอ
ประเภทสินค้า  :  เสา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์  :  สามารถนำไปใช้เป็นเข็มกลุ่มได้ หรือใช้เป็นเสารับหลังคา, เสากำแพงรั้วโชว์, เสากำแพงกันดินได้ ราคาประหยัด
ผลิตภัณฑ์

กำแพงกันดินแบบโชว์ article
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป article
ขอบถนน article
คอนกรีตผสมเสร็จ article
โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป article
แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ article
รั้วสำเร็จรูปโคบาล article
รั้วสำเร็จรูปแบบโชว์และวัสดุประกอบ article
ตอม่อ article
บัวโชว์หัวเสา article
รางระบายน้ำสำเร็จรูป article
เสากลวงสำเร็จรูปอัดแรง article
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง article
เสาตัวไอ 12x12 และการใช้งาน article
เสารั้วลวดหนาม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)

ควบคุมการบริหารงานด้วยระบบ ISO 9001:2008

Khonconcrete Company Limited 371-373 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-393567, 342870 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย โทรสาร 043-393748 Email : Khonconcrete@Hotmail.com 

Visitors : 42495Ready Website Service