ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา
dot
bulletคอนกรีตผสมเสร็จ
bulletแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
bulletเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
bulletงานรั้วโชว์และผนังกันดินสำเร็จรูป
bulletผลิตภัณฑ์อื่นๆ
bulletระบบควบคุมคุณภาพ
bulletระบบการขนส่ง
dot
Fanpage Facebook
dot
bulletFanpage Facebook
การบริการก่อนและหลังการขาย

ระบบการควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯเน้นเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สุงสุดและความพึงพอใจสูงสุด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมทุกขั้นตอนของการผลิต

+ ตรวจสอบก่อนทำการผลิต
+ ตรวจสอบขณะผลิต
+ ตรวจสอบหลังการผลิต
+ ตรวจสอบก่อนการจัดส่ง
+ มีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  

---------------------------------------------------------------

การบริการก่อนและหลังการขาย

+ บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด มีวิศวะกรและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี คอยให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ฝ่ายการตลาด 043-342870 อัตโนมัติ 10 หมายเลข
 
+ + นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการ ทดสอบชั้นดินเพื่อหาความยาวเสาเข็มด้วยยวิธี Kunzelstab Penetration (KPT) ทำให้ทราบถึงความยาวของเสาเข็มที่เหมาะสมเป็นการลดต้นทุนและประหยัดเวลา

 

 

---------------------------------------------------------------
บริการจัดส่ง

การบริการจัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

+ การบริการจัดส่งทางบริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด ได้ทำการติดตั้ง ตรวจสอบติดตามรถขนส่งด้วยระบบ

Global Positioning System (GPS) เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่พึงพอใจ

+ การจัดส่งและการบริการได้มาตรฐาน

 

 

---------------------------------------------------------------

การบริการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ

+ การบริการจัดส่งทางบริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด ได้ทำการติดตั้ง ตรวจสอบติดตามรถขนส่งด้วยระบบ Global Positioning System (GPS) เพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่พึงพอใจ

+ การจัดส่งและการบริการได้มาตรฐาน

 

 

---------------------------------------------------------------