ReadyPlanet.com
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา
dot
bulletคอนกรีตผสมเสร็จ
bulletแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
bulletเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
bulletงานรั้วโชว์และผนังกันดินสำเร็จรูป
bulletผลิตภัณฑ์อื่นๆ
bulletระบบควบคุมคุณภาพ
bulletระบบการขนส่ง
dot
Fanpage Facebook
dot
bulletFanpage Facebook
บริษัทของเรา

     

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี 2535 ในธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาดต่างๆ คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น รั้วสำเร็จแบบโชว์ รางระบายน้ำ บ่อพัก งาน Precast ( ผนังสำเร็จรูป ) เป็นต้น โดยผลิตและจัดจำหน่ายภายในประเทศ ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและการบริการก่อนและหลังการขายเป็นอย่างดี

ที่ตั้งบริษัท

บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 371-373 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-342870 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย โทรสาร 043-393748

บุคคลากร

บริษัทฯ มีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อคอยให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้า รวมบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 150 คน อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมโดยวิทยากรจากทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่พนักงาน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงฝ่ายบริหาร เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการที่ดีที่สุดจากเรา

นโยบายคุณภาพ

" เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพมาตรฐาน บริการที่พึงพอใจ พัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง " เป็นประโยคที่พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ จะต้องทราบก่อนเริ่มต้นลงมือปฏิบัติงานและปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้ารวมทั้งการให้บริการ อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ปี พ.ศ.2536 และ ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิต การบริการ บริหาร ตามนโยบายคุณภาพบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมและสวัสดิการพนักงานภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับด้วยความเท่าเทียม มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพาพนักงานไพักผ่อนต่างจังหวัด กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าก่อนเริ่มงาน จัดการประกวดกิจกรรม 5 ส. การประกวดเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และอื่นๆ ด้านสวัสดิการมีการจัดตั้งกองทุนกู้ยืมยามเดือดร้อน สวัสดิการร้านค้าราคาถูก เงินช่วยเหลือที่ทางบริษัทฯกำหนด อุปกรณ์ความปลอดภัย โบนัส และอื่นๆ เป็นต้น