ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณฑ์ของเรา
dot
bulletกำแพงกันดินแบบโชว์
bulletกำแพงกันดินรูปตัว L
bulletขอบถนน
bulletคอนกรีตผสมเสร็จ
bulletงานอาคารสำเร็จรูป
bulletแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง
bulletรั้วสำเร็จรูปโคบาล
bulletรั้วสำเร็จรูปแบบโชว์
bulletรางระบายน้ำสำเร็จรูป
bulletเสากลวงสำเร็จรูปอัดแรง
bulletเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
bulletเสารูปตัวไอ
bulletเสาตัวไอ 12x12
bulletเสารั้วลวดหนาม


Promotion ล่าสุด 

          บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นพื้นสำเร็จรูป เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคอิสานตอนบน บริษัทของเราสามารถตอบสนองลูกค้า ทั้งในด้านการผลิตตามจำนวนและขนาด ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเป็นอย่างดี อีกทั้งมีระบบการขนส่งที่รวดเร็วเพื่อให้ทันต่อการใช้งานจริง

ข่าวสารและโปรโมชั่น
More...

ปิดการรับสมัคร

More...

ผลิตภัณฑ์ใหม่

โครงสร้างอาคารสำเร็จรูป

More...

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ขอนคอนกรีต จำกัด
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
 

ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)

ควบคุมการบริหารงานด้วยระบบ ISO 9001:2008

Khonconcrete Company Limited 371-373 หมู่ 2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศัพท์ 043-393567,342870 อัตโนมัติ 10 เลขหมาย โทรสาร 043-393748 Email : Khonconcrete@Hotmail.com 

Visitors : 42438Ready Website Service